Prof. dr hab. Ireneusz Majsterek

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Prof. dr hab. n. med. Ireneusz Majsterek, kierownik Katedry Chemii i Biochemii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, tytuł profesora nauk medycznych odebrał z rąk Prezydenta RP w 2013 r. Odbył liczne staże naukowe m.in. we Francji, w Belgii, Wielkiej Brytanii, a także USA. Jego dorobek obejmuje ponad 400 publikacji oraz 30 projektów badawczych, w tym grantów MNiSW, NCBR, NCN, FNP, NASA i NIH. Ponadto jest członkiem m.in. Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Rady Naukowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Komitetu Naukowego Bionanopark. Jest międzynarodowym ekspertem Institut National du Cancer, France (INCA), United States-Israel Binational Science Foundation (BSF), wielu innych. Dziedzina badań to nauki kliniczne i podstawowe dotyczące chorób człowieka, w aspekcie starzenia i patogenezy nieuleczalnych chorób cywilizacyjnych. Pod Jego kierownictwem w warunkach laboratoryjnych opracowywane są nowatorskie metody celowanej terapii pod kątem przyszłego zastosowania w medycynie.