speaker-photo

Prof. dr hab. Ireneusz Majsterek

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Prof. dr hab. n. med. Ireneusz Majsterek; tytuł profesora nauk medycznych odebrał w 2013 r.

Kierownik MOLecoLAB, Centrum Badań Molekularnych Chorób Cywilizacyjnych, Kierownik Katedry Chemii i Biochemii Medycznej. Przewodniczący Komitetu Naukowego Łódzkiego Parku Naukowo-Technologicznego, Bionanopark. Członek Zespołu ds. Innowacji Technologicznych, Departament Innowacji Ministerstwa Zdrowia. Członek Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Rady Naukowej, Komisji ds. Własności Intelektualnych (KWiNT), Prezydium Granty UMed, UMED4Excellencei i wielu innych zespołów opiniujących. Ponadto, członek Rady Ekspertów m.in. Narodowego Centrum Nauki (NCN); Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), Polskiej Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP); Departamentu Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR). Edytor i recenzent licznych, renomowanych czasopism z listy filadelfijskiej. Dorobek obejmuje ponad 400 publikacji naukowych, całkowity IF=452,342; Kierownik i/lub główny wykonawca ponad 30 projektów badawczych, w tym MNiSW, NCBR, NCN, NASA i NIH. Suma cytowani =3434 w bazie danych Scopus; Indeks H=30. Odbył liczne zagraniczne staże naukowe m. in. we Francji, w Belgii, Wielkiej Brytanii, a także USA. Ekspert międzynarodowy m.in. Institut National du Cancer, France (INCa); United States-Israel Binational Science Foundation (BSF); Expert Group, Chemical-Biological Radioactive-Nuclear-Defence EDSTAR-CBRN (EG01), European Defence Agency.

Prezentacje moich tematów na Forum Inteligentnego Rozwoju