speaker-photo

Irina Lastovjak

Ekspertka ds. marketingu

Ekspertka ds. Marketingu, wielokrotnie Nagradzana za innowacyjne koncepcje i strategie. Jest doceniana za intuicję, odwagę, nieszablonowość i łamanie schematów. Jako Innowatorka Irina wspiera spółki technologiczne, pomagając im na poziomie wdrożeń w dużych przedsiębiorstwach, jak również w budowaniu skali i komercjalizacji. Jej misją jest również wzmacnianie pozycji kobiet w Przemyśle 4.0.

Prezentacje moich tematów na tegorocznym Forum Inteligentnego Rozwoju
15.15-19.15 Agenda Olivia Star SALA GDAŃSK

„Liderzy Inteligentnego Rozwoju odpowiadają na potrzeby społeczeństwa”

Dyskusja o tym co tu i teraz, ale także stawienie czoła wyzwaniom bliższej i dalszej przyszłości.

Jak odpowiedzieć na wyzwania stawianie przez zmieniające się społeczeństwo?

Praca, zdrowie czy rozwój osobisty to sfery, które stale się rozwijają – rozwój ten musi być jednak wspierany innowacyjnymi rozwiązaniami. Te postaramy się zaprezentować w tracie panelu.