Debata

Partnerzy innowacji - synergia i komplementarność

13.00-14.00 Agenda Olivia Star SALA GDAŃSK

Dyskusja poświęcona będzie efektywnemu wsparciu rozwoju innowacji i wynalazczości w Polsce.

Do debaty zostali zaproszeni przedstawiciele różnych instytucji wspierających rozwój innowacji, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami, wiedzą, a także przedstawią swoje plany i rekomendacje.

Partnerstwo w innowacji to proces, który wymaga zaufania, otwartości na współpracę oraz umiejętności wspólnego definiowania celów i strategii.

Rozwój innowacji wymaga skoordynowanych działań licznych podmiotów, zarówno państwowych, jak i prywatnych. Debata ma na celu zgromadzenie przedstawicieli różnych instytucji, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami i wiedzą na temat skutecznych strategii i polityk wspierania innowacji. Wspólnie z zaproszonymi uczestnikami podejmiemy próbę odpowiedzenia na kilka kluczowych pytań, m. in.:
Jakie inicjatywy przynoszą najlepsze rezultaty w kontekście rozwoju innowacji? Jakie są największe wyzwania związane ze wspieraniem innowacyjności w Polsce i jakie są możliwe rozwiązania? Jak silne jest ekośrodowisko wsparcia innowacji i jakie są efekty podejmowanych działań? Czy obecna oferta jest kompletna, a jeżeli nie, to czego w niej brakuje?

W ostatniej części debaty uczestnicy zostaną poproszeni o przedstawienie swoich planów i rekomendacji.