Panel Prezentacyjny

„Liderzy Inteligentnego Rozwoju odpowiadają na potrzeby społeczeństwa”

14.15-19.00 Agenda Olivia Star SALA GDAŃSK
speaker-1
Dr Iwona Mazur
Dr Iwona Mazur

Doktor anglistyki specjalizująca się w badaniach nad audiodeskrypcją. Współautorka pierwszej polskojęzycznej monografii w tym temacie. Członkini międzynarodowych organizacji zrzeszających ekspertów tłumaczeń audiodeskrypcyjnych. Obecnie realizuje projekt: “Osoby z niepełnosprawnością wzroku a funkcje tekstów multimodalnych: Opracowanie modelu funkcjonalnego audiodeskrypcji”.

speaker-2
Kamila Gębik
Kamila Gębik

Ekspertka w obszarze e-commerce oraz wykorzystania najnowszych trendów i technologii w marketingu, ze szczególnym uwzględnieniem branży fashion&beauty. Autorka książek i artykułów,  trenerka oraz laureatka licznych nagród branżowych.

speaker-3
Małgorzata Szumska
Małgorzata Szumska

Prezeska Kopalni Złota, jednej z największych i najczęściej nagradzanych prywatnych atrakcji turystycznych w Polsce. Rozwija zbudowany od zera biznes rodzinny, który prowadzi z odpowiedzialnością za dziedzictwo kultury i etykę w turystyce, pozostając przy tym największym pracodawcą w regionie. Prywatnie pisarka i podróżniczka.

speaker-4
Dr hab. inż. Marek Warzecha, prof. PCz
Dr hab. inż. Marek Warzecha, prof. PCz

Prorektor ds. rozwoju Politechniki Częstochowskiej. Ekspert w obszarze wytwarzania i recyklingu metali. Autor blisko 150 prac oraz kilkunastu projektów badawczo-rozwojowych, ponadto osoba mająca bogate, praktyczne doświadczenie w przenoszeniu wyników prowadzonych badań na praktykę gospodarczą.

speaker-5
Dr Marta Natalia Wróblewska
Dr Marta Natalia Wróblewska

Doktor lingwistyki stosowanej. Zajmuje się ewaluacją jakości działalności naukowej, a w szczególności oceną jej wpływu społecznego. Wspiera uczelnie w przygotowaniach do ewaluacji i dostosowywaniu ich strategii do obowiązujących wymogów. Regularnie publikuje w tytułach naukowych oraz branżowych.

speaker-6
Dr hab. inż. Paweł Sikora, prof. uczelni
Dr hab. inż. Paweł Sikora, prof. uczelni

Profesor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, na co dzień związany z Katedrą Inżynierii Budowlanej i Komunikacyjnej. Główne zainteresowania to nanotechnologia, druk 3D i ich wykorzystanie w budownictwie. Brał udział w międzynarodowych projektach rozwijających technologię druku 3D. Dwukrotnie znalazł się na liście „World’s TOP 2% Scientists”, opracowywanej przez analityków Uniwersytetu Stanforda.

speaker-7
Dr hab. inż. Sławomir Gryś, prof. PCz
Dr hab. inż. Sławomir Gryś, prof. PCz

Wykładowca Politechniki Częstochowskiej, specjalizuje się w defektoskopii, termografii i metrologii. Autor licznych publikacji naukowych i podręczników akademickich, członek Komisji Metrologii Polskiej Akademii Nauk, Obecnie kierownik grantu w ramach konkursu Polska Metrologia II.

speaker-8
Tomasz Zieliński
Tomasz Zieliński

Prezes Zarządu spółki OZE Rentier S.A., przedsiębiorstwa z branży energii odnawialnych, które m.in. jako jedno z pierwszych w Polsce zaimplementowało technologię magazynów grawitacyjnych energii, minimalizując straty w efektywności pozyskania energii w godzinach szczytu jej wytwarzania.

speaker-9
Prof. dr hab. inż. Rafał Rakoczy
Prof. dr hab. inż. Rafał Rakoczy

Dziekan Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.

Współautor 360 publikacji i 78 patentów, ponadto kierownik około 20 projektów naukowych oraz z obszaru B+R, we współpracy ze światem biznesu.

Osoba doświadczona w efektywnym wykorzystywaniu funduszy na działalność badawczo rozwojową a także współzałożyciel startupu.

speaker-10
Irina Lastovjak
Irina Lastovjak

Innowatorka wpierająca spółki technologiczne we wdrażaniu strategii marketingowych. Nieszablonowo myśląca specjalistka, czynnie wzmacniająca pozycję kobiet w przemyśle 4.0.

speaker-11
Dr hab. Dagmara Stefańska, prof. Instytutu
Dr hab. Dagmara Stefańska, prof. Instytutu

Chemiczka specjalizująca się w badaniu i pozyskiwaniu materiałów luminescencyjnych do wykorzystania w oświetleniu, termometrii oraz fotowoltaice. Prowadzi obecnie dwa projekty badawcze. Nagrodzona stypendium Ministra Nauki dla Wybitnych Młodych Naukowców.

speaker-12
dr hab. Jacek Stańdo, profesor Politechniki Łódzkiej
dr hab. Jacek Stańdo, profesor Politechniki Łódzkiej

Matematyk specjalizujący się wykorzystaniem Królowej Nauk w życiu codziennym, jak i usprawnianiem procesu jej nauczania. W tym celu wykorzystuje najnowsze zdobycze technologii.

speaker-13
Piotr Szostak
Piotr Szostak

Doświadczony Product Manager, od ponad 25 lat specjalizujący się z produktach cyfrowych. Odpowiada za flagowe produkty Benefit Systems, w tym bijącą rekordy popularności kartę MultiSport.

speaker-14
Dr Barbara Jasiulis-Gołdyn
Dr Barbara Jasiulis-Gołdyn

Specjalistka w obszarze zastosowania teorii prawdopodobieństwa i statystyki, analizy zdarzeń ekstremalnych oraz zarządzania ryzykiem.

Wykorzystuje metody statystyczne w astronomii. Kierowniczka krajowych projektów badawczych, w 2023 roku Naukowiec Wizytujący w Międzynarodowej Agendzie Badawczej AstroCeNT. Ponadto magister sztuki na ASP we Wrocławiu.

speaker-15
Dr hab. Ewa Gałecka-Burdziak
Dr hab. Ewa Gałecka-Burdziak

Dr hab. Ewa Gałecka-Burdziak, prof. SGH

Ekonomistka realizująca liczne projekty badawcze. Laureatka stypendium ministerialnego dla wybitnych, młodych naukowców. Swoją działalność naukową prowadzi zarówno na krajowych jak i zagranicznych uczelniach i instytutach.

speaker-16
Paweł Bednarek
Paweł Bednarek

Przedsiębiorca branży OZE, współtwórca największej w Polsce organizacji sprzedażowej w obszarze odnawialnych źródeł energii, dystrybuującej wśród klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych m.in. panele fotowoltaiczne, magazyny energii oraz pompy ciepła.

speaker-17
Michał Słowiński
Michał Słowiński

Współzałożyciel i Prezes Zarządu spółki EuroScaleMed, jednego z czołowych dystrybutorów technologii dla medycyny estetycznej w Polsce. Związany z branżą technologii medycznych od 1986 roku.

speaker-18
Prof. dr hab. inż. Marek Brzeżański
Prof. dr hab. inż. Marek Brzeżański

Naukowiec specjalizujący się w pracach nad nowoczesnymi, ekologicznymi metodami napędzania pojazdów mechanicznych.

Pionier w obszarze badań wykorzystania wodoru jako paliwa. Zasłużony dla rozwoju nauki poprzez liczne zrealizowane projekty, publikacje oraz przeprowadzone przewody doktorskie.

speaker-19
Aleksandra Samira-Gajny
Aleksandra Samira-Gajny

Absolwentka Wydziału Ekonomii na Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz studiów podyplomowych Master of Business Administration (Partner kierunku: EY Academy of Business) w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Obecnie doktorantka szkoły doktorskiej w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

Dyskusja o tym co tu i teraz, ale także stawienie czoła wyzwaniom bliższej i dalszej przyszłości.

Jak odpowiedzieć na wyzwania stawianie przez zmieniające się społeczeństwo?

Praca, zdrowie czy rozwój osobisty to sfery, które stale się rozwijają – rozwój ten musi być jednak wspierany innowacyjnymi rozwiązaniami. Te postaramy się zaprezentować w tracie panelu.

Redaktorzy sekcji Rzecz o Innowacjach otworzą drzwi do dyskusji pionierom wizjonerom i projektantom.

Panel tematyczny, organizowany przez zespół naszej redakcji zatytułowaliśmy „Liderzy Inteligentnego Rozwoju odpowiadają na potrzeby społeczeństwa”.

Chcemy stworzyć miejsce do wymiany spostrzeżeń i utorować ścieżkę do podzielenia się swoimi wizjami i spostrzeżeniami przez Liderów Inteligentnego Rozwoju – osoby, których nietuzinkowe i często niekonwencjonalne rozwiązania po prostu zmieniają nasze życie na lepsze.

Przybliżamy sylwetki rozmówców debaty eksperckiej

 • Dr Iwona Mazur – Czy osoba niewidoma może obejrzeć film? O modelu funkcjonalnym audiodeskrypcji
 • Kamila Gębik – BLOCKCHAIN i użyteczne NFT. Dlaczego warto inwestować w nowe technologie Web 3.0?
 • Małgorzata Szumska – Od pasji do biznesu – inspirujące kulisy prowadzenia Kopalni Złota w Złotym Stoku
 • Dr hab. inż. Marek Warzecha, prof. PCz – Dziel się wiedzą – transfer technologii do społeczeństwa
 • Dr Marta Wróblewska – Jak pisać o naszych badaniach i wpływie społecznym – przyspieszony kurs
 • Dr hab. inż. Paweł Sikora, prof. uczelni  – Zrównoważona budowa przyszłości: Kruszywa z recyklingu w technologii druku 3D betonem
 • Prof. dr hab. inż. Rafał Rakoczy – „Rola uczelni w kreowaniu innowacji”
 • Dr hab. inż. Sławomir Gryś – Termografia – skuteczna metoda badań materiałów lotniczych
 • Tomasz Zieliński – Zalety i wady Grawitacyjnych Magazynów Energii
 • Dr hab. Dagmara Stefańska, prof. Instytutu – Nowoczesne źródła światła o wysokim współczynniku oddawania barw.
 • Dr Barbara Jasiulis-Gołdyn – OKAZ: Odporność Klimatyczna. Aspekty ZDROWIA i jakości powietrza.
 • Dr hab. Jacek Stańdo
 • Piotr Szostak
 • Dr hab. Ewa Gałecka-Burdziak – Czy zasiłki dla bezrobotnych zniechęcają do poszukiwania pracy?
 • Paweł Bednarek
 • Michał Słowiński – Sprawdzone technologie dla medycyny estetycznej – innowacje a bezpieczeństwo.
 • Prof. dr hab. inż. Marek Brzeżański – Wodór nowym nośnikiem energii w transporcie.
 • Dr Barbara Jasiulis-Gołdyn – OKAZ: Odporność Klimatyczna. Aspekty ZDROWIA i jakości powietrza.