speaker-photo

Dr hab. inż. Paweł Sikora, prof. uczelni

Kierownik projektu badawczego (Horyzont 2020) pt. Kruszywa z recyklingu do konstrukcji betonowych wykonanych w technologii druku 3D (Recycl3D)

Zatrudniony jest w Katedrze Inżynierii Budowlanej i Komunikacyjnej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. W roku 2017 uzyskał tytuł doktora nauk technicznych, a w 2021 tytuł doktora habilitowanego. Główne zainteresowania naukowe to nanotechnologia oraz technologia druku 3D w budownictwie. Jest byłym stypendystą programu Marie Skłodowska-Curie Actions na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie, w ramach którego opracował technologię druku 3D zrównoważonych betonów lekkich. Pełni funkcję kierownika projektu badawczego (Horyzont 2020) pt. Kruszywa z recyklingu do konstrukcji betonowych wykonanych w technologii druku 3D (Recycl3D) realizowanego wraz z partnerami z Hiszpanii, Portugalii, Włoch, Brazylii oraz Stanów Zjednoczonych. W latach 2023 oraz 2022 znalazł się na liście „World’s TOP 2% Scientists” opracowywanego przez analityków z Uniwersytetu Stanforda, wydawnictwo Elsevier oraz firmę analityczną SciTech Strategies.

Prezentacje moich tematów na tegorocznym Forum Inteligentnego Rozwoju
15.15-19.15 Agenda Olivia Star SALA GDAŃSK

„Liderzy Inteligentnego Rozwoju odpowiadają na potrzeby społeczeństwa”

Dyskusja o tym co tu i teraz, ale także stawienie czoła wyzwaniom bliższej i dalszej przyszłości.

Jak odpowiedzieć na wyzwania stawianie przez zmieniające się społeczeństwo?

Praca, zdrowie czy rozwój osobisty to sfery, które stale się rozwijają – rozwój ten musi być jednak wspierany innowacyjnymi rozwiązaniami. Te postaramy się zaprezentować w tracie panelu.