speaker-photo

Dr hab. Dagmara Stefańska, prof. Instytutu

Profesor Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu

Dagmara Stefańska uzyskała stopień naukowy doktora nauk chemicznych w 2017 roku, a w roku 2023 stopień doktora habilitowanego nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie chemia w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu. Z początkiem 2024 roku objęła stanowisko Profesora w tej samej Jednostce.

Jej działalność badawcza skupia się na projektowaniu i otrzymywaniu nowych materiałów luminescencyjnych do zastosowania w oświetleniu LED, bezkontaktowej termometrii optycznej i fotowoltaiki. Prowadzi badania zarówno na materiałach nieorganicznych jak i hybrydowych organiczno-nieorganicznych związkach o strukturze perowskitu. Obecnie jest kierownikiem dwóch projektów badawczych tj. SONATA i LIDER, finansowanych odpowiednio przez NCN i NCBiR. Laureatka prestiżowego Stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla Wybitnych Młodych Naukowców.

Prezentacje moich tematów na tegorocznym Forum Inteligentnego Rozwoju
14.15-19.00 Agenda Olivia Star SALA GDAŃSK

„Liderzy Inteligentnego Rozwoju odpowiadają na potrzeby społeczeństwa”

Dyskusja o tym co tu i teraz, ale także stawienie czoła wyzwaniom bliższej i dalszej przyszłości.

Jak odpowiedzieć na wyzwania stawianie przez zmieniające się społeczeństwo?

Praca, zdrowie czy rozwój osobisty to sfery, które stale się rozwijają – rozwój ten musi być jednak wspierany innowacyjnymi rozwiązaniami. Te postaramy się zaprezentować w tracie panelu.