speaker-photo

Dr Iwona Mazur

Wydział Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr Iwona Mazur pracuje na Wydziale Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie specjalizuje się w badaniach nad audiodeskrypcją. Brała udział w wielu krajowych i międzynarodowych projektach naukowych, zarówno w charakterze wykonawcy, jak i kierownika. Jest współautorką pierwszej na polskim rynku monografii o audiodeskrypcji (Audiodeskrypcja, 2014), a także standardów tworzenia audiodeskrypcji w języku angielskim (ADLAB Guidelines, 2015). W latach 2016-2019 współtworzyła multimedialne materiały do szkolenia audiodeskryptorów w ramach europejskiego projektu ADLAB PRO. Zasiadała w zarządach organizacji międzynarodowych European Society for Translation Studies EST i  European Association for Studies in Screen Translation ESIST. Obecnie realizuje projekt Opus 24 finansowany przez Narodowe Centrum Nauki pt. “Osoby z niepełnosprawnością wzroku a funkcje tekstów multimodalnych: Opracowanie modelu funkcjonalnego audiodeskrypcji”.

Prezentacje moich tematów na poprzednich edycjach
10.30-12.00 Agenda Olivia Star SALA GDAŃSK

„Liderzy Inteligentnego Rozwoju odpowiadają na potrzeby społeczeństwa” – część I

Dyskusja o tym co tu i teraz, ale także stawienie czoła wyzwaniom bliższej i dalszej przyszłości.

Miejsce do wymiany spostrzeżeń i utorowania ścieżki do dzielenia się wizjami i spostrzeżeniami przez Liderów Inteligentnego Rozwoju – osoby, których nietuzinkowe i często niekonwencjonalne rozwiązania zmieniają nasze życie na lepsze.