speaker-photo

Paweł Bochniarz

Partner Zarządzający w Radix Ventures - funduszu Venture Capital

Managing Partner at Radix Ventures - a Venture Capital fund focused on investments in deep tech startups from Central and Eastern Europe. Active participant in the innovation ecosystem in Poland, as co-founder of the Coalition for Polish Innovation Foundation (https://koalicjadlainnowacji.pl/).

In 2015, in collaboration with the Massachusetts Institute of Technology (MIT), he co-founded the Polish branch of the MIT Enterprise Forum, which has since run one of the leading startup accelerators in Central and Eastern Europe, now known as StartSmart (https://startsmartcee.org/).

In his previous roles, he was the leader of an innovation advisory team at one of the Big Four companies, a member of the Council of Strategic Advisers to the Prime Minister and co-author of the strategic report "Poland 2030" published by the Chancellery of the Prime Minister of the Republic of Poland.

Prezentacje moich tematów na tegorocznym Forum Inteligentnego Rozwoju
19.00-19.45 Agenda Olivia Star SALA GDAŃSK

Globalne problemy okiem wizjonerów

Debata z udziałem Liderów Inteligentnego Rozwoju, w trakcie której speakerzy poruszą gospodarczo-społeczne problemy współczesnego świata. Będziemy szukać odpowiedzi na liczne pytania.

Spytamy jakie rozwiązania mogą zaoferować nam wizjonerzy i czy jesteśmy na nie gotowi oraz jak ważną rolę w osiąganiu zamierzonych celów pełnią unijne środki?