speaker-photo

Prof. dr hab. inż. Rafał Rakoczy

Dziekan Wydziału Chemii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego

Inżynier chemik pracujący na ZUT w Szczecinie; 2003 r. – mgr inż.; 2006 r. – dr (obrona z wyróżnieniem); 2011 r. – habilitacja; 2019 r. – uzyskanie tytułu profesora w dziedzinie nauk technicznych; 2016-2020 prodziekan ds. ogólnych i nauki na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej; 2018-2020 dyrektor Szkoły Doktorskiej; od 2020 r. dziekan WTiICh; współautor 360 publikacji naukowych i 78 patentów; kierownik 8 projektów naukowych; opiekun naukowy 8 projektów realizowanych przez młodych naukowców; kierownik 4 projektów B+R realizowanych we współpracy z przedsiębiorcami; kierownik projektu „Centrum Zaawansowanych Materiałów i Inżynierii Procesów Wytwarzania (CZMIPW)”, finansowanego w ramach programu POIR (Polska Mapa Infrastruktury Badawczej); kierownik projektu „GREEN-IT-BIOTECH-ZUT: Akcelerator zielonych i cyfrowych technologii ZUT”, finansowanego w ramach Regionalnej Inicjatywa Doskonałości (program MNiSW); współzałożyciel startupu.

Prezentacje moich tematów na tegorocznym Forum Inteligentnego Rozwoju
15.15-19.15 Agenda Olivia Star SALA GDAŃSK

„Liderzy Inteligentnego Rozwoju odpowiadają na potrzeby społeczeństwa”

Dyskusja o tym co tu i teraz, ale także stawienie czoła wyzwaniom bliższej i dalszej przyszłości.

Jak odpowiedzieć na wyzwania stawianie przez zmieniające się społeczeństwo?

Praca, zdrowie czy rozwój osobisty to sfery, które stale się rozwijają – rozwój ten musi być jednak wspierany innowacyjnymi rozwiązaniami. Te postaramy się zaprezentować w tracie panelu.