speaker-photo

Prof. dr hab. inż. Rafał Rakoczy

Dziekan Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego
 • Inżynier chemik pracujący na ZUT w Szczecinie;
 • 2003 r. – mgr inż.;
 • 2006 r. – dr (obrona z wyróżnieniem);
 • 2011 r. – habilitacja;
 • 2019 r. – uzyskanie tytułu profesora w dziedzinie nauk technicznych;
 • 2016-2020 prodziekan ds. ogólnych i nauki na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej;
 • 2018-2020 dyrektor Szkoły Doktorskiej;
 • od 2020 r. dziekan WTiICh;
 • współautor 360 publikacji naukowych i 78 patentów;
 • kierownik 8 projektów naukowych;
 • opiekun naukowy 8 projektów realizowanych przez młodych naukowców;
 • kierownik 4 projektów B+R realizowanych we współpracy z przedsiębiorcami;
 • kierownik projektu „Centrum Zaawansowanych Materiałów i Inżynierii Procesów Wytwarzania (CZMIPW)”, finansowanego w ramach programu POIR (Polska Mapa Infrastruktury Badawczej);
 • kierownik projektu „GREEN-IT-BIOTECH-ZUT: Akcelerator zielonych i cyfrowych technologii ZUT”, finansowanego w ramach Regionalnej Inicjatywa Doskonałości (program MNiSW);
 • współzałożyciel startupu.
Prezentacje moich tematów na poprzednich edycjach
10.30-12.00 Agenda Olivia Star SALA GDAŃSK

„Liderzy Inteligentnego Rozwoju odpowiadają na potrzeby społeczeństwa” – część I

Dyskusja o tym co tu i teraz, ale także stawienie czoła wyzwaniom bliższej i dalszej przyszłości.

Miejsce do wymiany spostrzeżeń i utorowania ścieżki do dzielenia się wizjami i spostrzeżeniami przez Liderów Inteligentnego Rozwoju – osoby, których nietuzinkowe i często niekonwencjonalne rozwiązania zmieniają nasze życie na lepsze.