Tematyka

Pierwsze efekty perspektywy finansowej 2021-2027

14.00 - 20.00 21 listopada 2024 Scena 3

O skuteczności prowadzonych obecnie działań realizowanych z wykorzystaniem finansowania ze środków unijnych opowiedzą sami zainteresowani naukowcy, korzystający ze środków przeznaczonych na badania, oraz przedsiębiorcy i inwestorzy starający się o dofinansowanie działań prowadzonych w celu opracowania innowacji rynkowych. Uczestnicy dyskusji podzielą się również wiedzą praktyczna dotyczącą tego, w jaki sposób pozyskiwać środki w ramach trwających programów oraz jak osiągnąć sukces projektu finansowanego z funduszy europejskich.