Tematyka

Wyzwania gospodarki komunalnej wobec wymagań społeczeństwa XXI wieku

14.00 - 20.00 21 listopada 2024 Scena 1

Dyskusje nad ideami „miasta 15-minutowego” lub „smart city” w ostatnich latach zdominowały debatę na temat dostępności i kierunków rozwoju usług publicznych. Społeczeństwo oczekuje wysokiej jakości gospodarki odpadami, która zapewni życie w komfortowym i czystym otoczeniu. Dostęp do komunikacji publicznej nie jest już traktowany jak przywilej dedykowany wyłącznie mieszkańcom największych miast. Ciepła woda i prąd w gniazdku są dzisiaj oczywistością, ale wątpliwości budzi właściwe zarządzanie tymi zasobami, wobec potrzeb ekologii. Coraz więcej mówi się również o potrzebie rozwoju budownictwa komunalnego, w obliczu kryzysu na rynku mieszkaniowym. O optymalnym i ergonomicznym prowadzeniu poszczególnych gałęzi gospodarki komunalnej opowiedzą m.in. innowacyjni samorządowcy, którzy wyznaczają w tym obszarze standardy oraz przedsiębiorcy współpracujący z władzą lokalną przy zapewnianiu wysokiej jakości usług publicznych.