Tematyka

Zdrowe społeczeństwo – profilaktyka w walce z chorobami cywilizacyjnymi

14.00 - 20.00 21 listopada 2024 Scena 1

Choroby cywilizacyjne są najczęstszą przyczyną dezaktywizacji zawodowej z przyczyn zdrowotnych. Jak walczyć z tym problemem? Niezwykle istotne jest wspieranie działań profilaktycznych, skierowanych przede wszystkim do grup największego ryzyka. Miejsce do dyskusji dla przedstawicieli projektów i programów dotyczących w szczególności czynników ryzyka, wczesnego wykrywania chorób czy rehabilitacji ułatwiającej powrót do aktywności zawodowej.