Tematyka

Jak pierwsze lata obowiązywania Pakietu Mobilności wpłynęły na funkcjonowanie polskich firm branży TSL i jakość świadczonych przez nie usług

14.00 - 20.00 21 listopada 2024 Scena 3

Rewolucyjne zmiany prawa transportowego Unii Europejskiej miały zachwiać pozycją Polski jako kontynentalnego potentata branży transportowej. Krajowe przedsiębiorstwa w porę dostosowały się jednak do nowych warunków i mimo wzrostu kosztów utrzymują swoją pozycję na rynku międzynarodowym. Podczas dyskusji eksperci ocenią, jakie długofalowe skutki zmian w przedsiębiorstwach TSL będą odczuwać włodarze, pracownicy, oraz klienci tychże firm, a więc grupy interesariuszy o częściowo wspólnych, a częściowo rozbieżnych interesach.