Tematyka

Eksport pośredni i bezpośredni, Licencjonowanie, Franchaising, Joint Venture – jakie są zalety poszczególnych strategii międzynarodowej ekspansji i współpracy przedsiębiorstw oraz dla jakich branż są one najkorzystniejsze

14.00 - 20.00 21 listopada 2024 Scena 3

Postępująca integracja gospodarcza w ramach Unii Europejskiej, a także członkostwo Polski w międzynarodowych paktach gospodarczych daje możliwości inwestowania i globalizacji działalności firm, zarówno krajowych jak i zagranicznych. Niniejszy panel pozwoli przedsiębiorcom z zagranicy oraz ich potencjalnym polskim partnerom zapoznać się z najbardziej korzystnymi dla nich metodami rozpoczynania działalności w Polsce, ze wsparciem takich instytucji jak m.in. Polska Agencja Inwestycji i Handlu.