Tematyka

Konkurencyjność regionów to wspieranie innowacyjności i inwestowanie w inteligentne specjalizacje

14.00 - 20.00 21 listopada 2024 Scena 3

Od dłuższego czasu bardzo wiele mówi się o tym, jak ważne dla regionów jest wspieranie innowacyjności i inwestowanie w rozwój inteligentnych specjalizacji. W jakich obszarach rozwijają się poszczególne województwa? Jakie regionalne inteligentne specjalizacje najchętniej promują? Jakie regiony są najbardziej innowacyjne i otwarte na wdrażanie nowych technologii, a także stwarzania atrakcyjnych warunków do inwestycji.