Tematyka

Zielona transformacja przyśpiesza. Czy bez wodoru polegnie?

14.00 - 20.00 21 listopada 2024 Scena 3

Transformacja energetyczna w kierunku wykorzystywania odnawialnych źródeł energii to działanie w kierunku przyszłości, które już się dzieje i nabiera rozpędu. Polska Strategia Wodorowa do roku 2030 jest dokumentem strategicznym określającym cele rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce i kierunki działań niezbędne do ich osiągnięcia. Jakie są globalne, europejskie i krajowe działania mające na celu budowę gospodarki niskoemisyjnej? Dyskusja na temat rozwoju zmierzającego do neutralności klimatycznej i utrzymania konkurencyjności polskiej gospodarki, której wzrost osiąga się w wyniku integracji wszystkich jej aspektów wokół niskoemisyjnych technologii i praktyk, wydajnych rozwiązań energetycznych, czystej i odnawialnej energii oraz proekologicznych innowacji technologicznych.