Tematyka

Powszechna cyfryzacja jako najprostsza droga do dwujęzyczności, ale także test skuteczności systemu nauczania języków obcych w szkołach

14.00-18.00 22 listopada 2024 r Scena 1

Globalizacja, ciągła styczność z treściami obcojęzycznymi, dostęp do technologii ułatwiających komunikację – wszystkie te czynniki powodują, że młode pokolenie Polaków staje się naturalnie dwujęzyczne. Jednocześnie technologie pozwalające na prostą komunikację oraz generowanie i tłumaczenie tekstów w wielu językach stawiają pod znakiem zapytania skuteczność tradycyjnie prowadzonej nauki języków obcych. Konferencja będzie miała na celu określenie, w jaki sposób powinna zmieniać się podstawa programowa lekcji językowych w szkołach i przedszkolach z uwzględnieniem najnowszych technologii komunikacyjnych. Omówiona zostanie również zasadność poszczególnych metod nauczania w czasach, gdy napisanie eseju w języku obcym wymaga od ucznia jedynie podania krótkich wytycznych dla ChatGPT.