Tematyka

Zdrowe społeczeństwo – profilaktyka w walce z chorobami cywilizacyjnymi

11.00-13.00 22 listopada 2024 r Scena 1

Choroby cywilizacyjne są najczęstszą przyczyną dezaktywizacji zawodowej z przyczyn zdrowotnych. Jak walczyć z tym problemem?

Niezwykle istotne jest wspieranie działań profilaktycznych, skierowanych przede wszystkim do grup największego ryzyka.

Miejsce do dyskusji dla przedstawicieli projektów i programów dotyczących w szczególności czynników ryzyka, wczesnego wykrywania chorób czy rehabilitacji ułatwiającej powrót do aktywności zawodowej.