Tematyka

Polska Strefa Inwestycji oraz regionalne Specjalne Strefy Ekonomiczne, czyli jak budować środowisko przyjazne do inwestowania lokalnie

11.00-13.00 22 listopada 2024 r Scena 2

Krajowe programy, mające na celu stymulować powstawanie projektów inwestycyjnych w określonych miejscach stanowią wielką szansę na rozwój mikro i makro regionów, a także konkretnych gmin. Ponadto samorządy mają możliwość samodzielnego prowadzenia programów wsparcia przedsiębiorczości, m.in. w ramach działalności Powiatowych Urzędów Pracy. Podczas dyskusji skonfrontowane zostaną punkty widzenia oraz oczekiwania włodarzy miast, decydentów na szczeblu krajowym oraz samych przedsiębiorców w temacie wspierania inwestycji lokalnych. Omówiony zostanie również bezpośredni wpływ rodzaju prowadzonych w danym regionie działalności na dostęp mieszkańców do produktów, usług oraz rynku pracy. To także miejsce promocji terenów inwestycyjnych