Tematyka

Praca przyszłości i marzeń – generacje Y i Z chcą zmian. Technologia w tym pomaga

14.00 - 20.00 21 listopada 2024 Scena 1

Dyskusja podczas niniejszego panelu będzie dotyczyć promowanych w ramach programu samozatrudnienia i ekonomii społecznej, ponadto omówione zostaną tematy modernizacji instytucji i służb rynku pracy, a także wsparcia zrównoważonego pod względem płci uczestnictwa w rynku pracy.

Praca coraz bardziej przenika się z życiem osobistym. Poprawa jakości warunków zatrudnienia czy dostępu do pracy i działań aktywizujących dla wszystkich osób szukających pracy, szczególnie młodych ludzi – to jeden z priorytetów Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego na lata 2021-2027. Dyskusja podczas niniejszego panelu będzie dotyczyć promowanych w ramach programu samozatrudnienia i ekonomii społecznej, ponadto omówione zostaną tematy modernizacji instytucji i służb rynku pracy, a także wsparcia zrównoważonego pod względem płci uczestnictwa w rynku pracy. Dostosowanie pracowników i przedsiębiorców do zachodzących zmian oraz poziom jakości włączenia społecznego to kolejne ważne aspekty, które zostaną poruszone przez uczestników.

Koncentrujemy się również na wypracowaniu i wdrożeniu rozwiązań wpływających na poprawę sytuacji osób z niepełnosprawnością i ich rodzin w kontekście zatrudnienia. Mowa między innymi o tzw. zatrudnieniu wspomaganym czy okręgach wsparcia oraz asystencie prawnym, jak również utworzeniu centrum komunikacji. Konferencja obejmie swym zasięgiem zmiany, które będą miały charakter systemowy i przyczynią się do wdrożenia postanowień konwencji ONZ.