Tematyka

Naukowiec przyszłości – popularyzacja oraz promocja odkryć naukowych w 2024 roku

14.00 - 20.00 21 listopada 2024 Scena 2

Rozwój mediów społecznościowych oraz czasopism i portali branżowych wpłynął na zwiększenie zainteresowania treściami popularnonaukowymi. Coraz większe zasięgi generują prowadzone przez naukowców i popularyzatorów nauki kanały w serwisie YouTube, a o innowacyjnych odkryciach społeczeństwo chce dowiadywać się w przystępny sposób między innymi za pośrednictwem czasopism biznesowych i portali tematycznych oraz wydarzeń gospodarczo technologicznych. Poszerzanie wiedzy społeczeństwa o prowadzonych badaniach bezpośrednio zwiększa szansę ich skutecznej realizacji. Jest to droga ciężka do przebycia, jednak polska nauka w ostatnich latach pokazuje, że projekty mające wpływ na życie każdego z nas mogą zostać zrealizowane przy odpowiednim wsparciu i promocji. Inspirujące badania przedstawią naukowcy-popularyzatorzy nauki, którzy odkrywają to, co często jest jeszcze na pozór niewidzialne.