Tematyka

Promocja innowacyjności na etapie szkolnym – jak znaleźć i wykształcić przyszłych liderów biznesu i nauki?

14.00 - 20.00 21 listopada 2024 Scena 1

W debacie na temat kierunków rozwoju systemu edukacji często mówi się o potrzebie zwiększenia poziomu specjalizacji kształcenia. Powszechna jest opinia, że nauka w polskich szkołach powinna stawiać większy nacisk na umiejętności praktyczne oraz skupiać się na odkryciu i rozwoju indywidualnych talentów poszczególnych uczniów. Podczas konferencji doświadczeni edukatorzy oraz decydenci polskiej oświaty postarają się odpowiedzieć na pytania: jak na etapie szkolnym rozpoznać przyszłych przedsiębiorców? Jak stwierdzić, czy uczeń zafascynowany daną dziedziną wiedzy ma potencjał na zostanie innowacyjnym naukowcem? Ocenie zostaną poddane również działania podejmowane w celu realizacji powyższych celów, m.in. program obowiązkowych lekcji przedsiębiorczości oraz współprace między szkołami a uczelniami wyższymi.