Różne funkcje ATP

Różne funkcje ATP

Rozmowa z dr Różą Pawłowską na temat projektu „Rola zewnątrzkomórkowej frakcji ATP w indukcji epitelialno-mezenchymalnej – badania z wykorzystaniem analogów nukleotydowych”. Pani Doktor, Jak można zdefiniować zewnątrzkomórkową frakcję ATP? Czy samą cząsteczkę sygnałową ATP? – ATP czyli adenozynotrifosforan to powszechnie…
 Zwalcz czerniaka skóry!

Zwalcz czerniaka skóry!

Czerniak skóry (MM) należy do najbardziej inwazyjnych nowotworów człowieka, a jego częstość stale wzrasta. MM jest nowotworem bardzo niejednorodnym co sprawia, że trudno go zwalczyć jednym lekiem. OGÓLNA KONCEPCJA I CELE PROJEKTU – Celem projektu była personalizacja immunoterapii za pomocą…
 Zmień owoc w proszek

Zmień owoc w proszek

Proszki owocowe mogą być stosowane jako naturalne źródło związków prozdrowotnych, niezależnie od sezonowości owoców͘. To naturalne zamienniki sztucznych suplementów͘ czy barwników, o ile technologia ich produkcji pozwala na zachowanie bioaktywnych składników. – W projekcie Alphorn (NCN) będziemy zajmować się proszkami…
 Węgiel z biomasy źródłem energii

Węgiel z biomasy źródłem energii

Zapotrzebowanie energetyczne rynku zmusza do poszukiwania rozwiązań technologicznych oferujących wyższą gęstość energii. Powszechnie stosowane ogniwa litowo-jonowe osiągnęły już swój limit, jeśli chodzi o uzyskiwaną pojemność i gęstość energii. Jednym z obiecujących i przyszłościowych jest ogniwo litowo-siarkowe. – Ogniwa litowo-jonowe są…
 Celujemy w nowotwory

Celujemy w nowotwory

Rozmowa z prof. Grzegorzem Przybylskim na temat projektu „Podwójny efekt supresji genu BCL11B w celowanej terapii nowotworów z komórek T””. Jak można zdefiniować nowotwory z komórek T? – Prawidłowe komórki T stanowią ważną część układu odpornościowego broniącego nas przed infekcjami,…
 Nowoczesna gmina dba o środowisko

Nowoczesna gmina dba o środowisko

Dzisiejsze czasy to dbałość o szczegóły. Prezydenci, Burmistrzowie, czy Radni muszą starać się dogodzić przeciętnemu Kowalskiemu, który coraz częściej włącza do swojego życia formy ochrony środowiska. Pochylamy się nad tematem wsi, w których nie każde gospodarstwo posiada szambo, a woda…
 Świadoma Polska

Świadoma Polska

Rozmowa z Prezesem Zarządu  VIESSMANN – Sebastianem Walerysiakiem o projekcie „Świadomi Klimatu”. Można powiedzieć, że VIESSMANN to światowy lider branży grzewczej, czy zgadza się Pan z taką opinią? – Bardzo miło mi słyszeć, że tak postrzega Pan naszą firmę. Mamy…
 Polsko-Afrykańskie oko

Polsko-Afrykańskie oko

W obecnych czasach mamy do czynienia z ocieplającym się klimatem. Susze nie są nam obce, a kryzys związany z niedoborem wody skutkuje ogromnymi problemami. Susza jest zjawiskiem bardzo złożonym. To proces, na który składa się wiele zjawisk, takich jak: opady,…
 Przemycasz – złapiemy Cię!

Przemycasz – złapiemy Cię!

Wywiad z Barbarą Ostrowską, Project Manager PID Polska na temat m.in. projektu „CANIS – pierwszy polski skaner RTG do bezinwazyjnej inspekcji ładunków wielkogabarytowych na przejściach granicznych”. PID Polska jest producentem przemysłowych detektorów rentgenowskich. Misją przedsiębiorstwa jest dostarczenie klientom optymalnych aplikacji,…