Celujemy w nowotwory

 Celujemy w nowotwory

Rozmowa z prof. Grzegorzem Przybylskim na temat projektu „Podwójny efekt supresji genu BCL11B w celowanej terapii nowotworów z komórek T””.

Jak można zdefiniować nowotwory z komórek T?

– Prawidłowe komórki T stanowią ważną część układu odpornościowego broniącego nas przed infekcjami, a także przed nowotworami. Niestety, one same również mogą zezłośliwieć. Nowotwory z komórek T stanowią zróżnicowaną grupę białaczek i chłoniaków, charakteryzujących się agresywnym przebiegiem i złą prognozą.

– Ponieważ komórki nowotworowe różnią się od prawidłowych ekspresją genów, nowym obiecującym podejściem jest opracowanie leków nacelowanych na białka będące ich produktami. Takim genem, którego rearanżacje w komórkach nowotworowych opisaliśmy jako pierwsi 15 lat temu, jest gen BCL11B. Jak wykazaliśmy, aktywność BCL11B jest kilkaset razy wyższa w komórkach białaczkowych niż w prawidłowych limfocytach T, a co najciekawsze jej zahamowanie powoduje wybiórczą śmierć nowotworowych komórek T.

Czego dotyczy realizowany obecnie projekt badawczy?

Celem projektu, finansowanego przez NCBiR, jest ustalenie efektu terapeutycznego „wyłączenia” genu BCL11B w transgenicznych myszach, spontanicznie rozwijających nowotwory z komórek T.

Na czym polega innowacyjność tego projektu?

Nowatorskie jest wybranie genu BCL11B jako celu terapii antynowotworowej, oraz stworzeniu oryginalnego modelu mysiego do badania efektu terapeutycznego wyłączenia tego genu.

Jaki cel sobie zakładacie, co może być sukcesem w przyszłości ?

– Oczekujemy, że supresja BCL11B doprowadzi do śmierci nowotworowych komórek T i wyleczenia zwierząt. Realizowany obecnie projekt dostarczy oryginalnej wiedzy na temat roli genu BCL11B w nowotworach z komórek T i przyczyni się do opracowania metody supresji BCL11B, która będzie mogła zostać zastosowana w leczeniu ludzi.
Sebastian Wach