Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii od 23 lat wspiera procesy integracji środowiska naukowego z otoczeniem społeczno – gospodarczym.

Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii od 23 lat wspiera procesy integracji środowiska naukowego z otoczeniem społeczno – gospodarczym.

Łączymy naukę z biznesem Celem CPTT UZ jest stymulowanie innowacyjności, promowanie przedsiębiorczości, działanie na rzecz transferu nowoczesnych technologii oraz koordynacja wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy Uniwersytetem Zielonogórskim a przemysłem, jednostkami samorządowymi i organizacjami okołobiznesowymi. W ramach swojej działalności Centrum Przedsiębiorczości i…