Kapituła Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju

Kapituła Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju

Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju jest odpowiedzią na nową perspektywę unijną 2014-2020. Laureatami zostają podmioty realizujące innowacyjne projekty w skali krajowej, europejskiej i globalnej, a także podmioty realizujące nowatorskie inwestycje przekładające się na zrównoważony i inteligentny rozwój kraju, a tym samym…
 Mateusz Morawiecki laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju

Mateusz Morawiecki laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju

Mateusz Morawiecki został laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju. Jest to prestiżowe wyróżnienie doceniające te podmioty, które w swej pracy wykazują się nieustannym ukierunkowaniem na przyszłość, stanowiąc podstawę zrównoważonego rozwoju gospodarczego kraju i nie wahając się podejmować nowych wyzwań. W tym roku…