Świadoma Polska

 Świadoma Polska

Rozmowa z Prezesem Zarządu  VIESSMANN – Sebastianem Walerysiakiem o projekcie „Świadomi Klimatu”.

Można powiedzieć, że VIESSMANN to światowy lider branży grzewczej, czy zgadza się Pan z taką opinią?

– Bardzo miło mi słyszeć, że tak postrzega Pan naszą firmę. Mamy ogromną ambicję i właśnie w taki sposób chcemy być postrzegani.

„Świadomi Klimatu” projekt, którego znaczenie jest niezwykle dogłębne w tych czasach

– Tak, ponieważ niestety świadomość zmian klimatycznych wywołanych działalnością człowieka jest w Polsce wciąż na niskim poziomie. Misją Fundacji „Świadomi Klimatu” jest propagowanie proekologicznych metod ograniczania ilości zanieczyszczeń i zagospodarowania odpadów. Fundacja wspiera działalność na rzecz zainicjowania procesu zmian gospodarczych, cywilizacyjnych i kulturowych tak, by ludzie mogli cieszyć się zdrowym środowiskiem naturalnym. Zajmuje się promowaniem zdrowego stylu życia, ekologii i ochrony środowiska oraz edukacją.

To ukierunkowanie w budowanie świadomości przyszłych pokoleń?

– Świadomości ekologicznej i ogólnej. Kilkanaście lat temu Kraków zaczął mówić o problemie smogu. Choć smog dokuczał mieszkańcom, nie likwidowali palenisk węglowych. Dlaczego? Bo nie mieli świadomości z jakim zagrożeniem się to wiążę. Pomogła dopiero kilkuletnia kampania edukacyjna, w której braliśmy aktywny udział, m.in. na rynku w Krakowie i w różnego rodzaju instytucjach, pokazująca jak bardzo smog szkodzi oraz program dofinansowania wymiany palenisk węglowych.

Bardzo istotna jest ciągłość działania?

– Poziom wiedzy i świadomości społeczeństwa w zakresie zmian klimatu i ochrony środowiska naturalnego mimo, że rośnie, nadal wymaga dużej poprawy. Dopóki nie ma świadomości zagrożeń, jakie niesie za sobą degradacja środowiska oraz nie dostrzegamy ich bezpośredniego wpływu na jakość życia każdego z nas, dopóty nie będzie to znajdowało odzwierciedlenia w naszych postawach i zachowaniach.

Co będzie sukcesem tego projektu?

– Niemal każdy z nas uważa, że zmiany klimatu są poważnym problemem. Obawiamy się skutków tych zmian. Dostrzegamy, że troska o środowisko to troska o zdrowie człowieka. Uważamy nawet, że ochrona środowiska może pozytywnie wpłynąć na rozwój gospodarki kraju. Jednak, gdy Polacy mają wskazać dziedziny, w których są najważniejsze dla kraju problemy do rozwiązania, jedynie nieliczni wskazują ochronę środowiska. Tylko połowa Polaków uważa, że Polska jak najszybciej powinna zacząć redukować emisję gazów cieplarnianych – to tylko niektóre z wniosków badań przeprowadzonych na zlecenie Ministerstwa Środowiska. Sukcesem tego projektu będzie społeczna presja zmian i świadomość, że skutki naszych decyzji dziś mają znaczenie dla następnych pokoleń.

Sebastian Wach