Związek Powiatów Polskich został patronem honorowym 8. Forum Inteligentnego Rozwoju Uniejów 2023!

Związek Powiatów Polskich został patronem honorowym 8. Forum Inteligentnego Rozwoju Uniejów 2023!

To ogólnopolskie stowarzyszenie zrzeszające powiaty i miasta na prawach powiatu, którego celem jest wspieranie idei samorządu terytorialnego, integrowanie i obrona wspólnych interesów powiatów, kształtowanie wspólnej polityki, wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju i promocji powiatów, wymiana doświadczeń oraz upowszechnianie modelowych rozwiązań…
 Projekt POL-KOMP. Bioprodukt przyspieszający rozkład biodegradowalnych materiałów polimerowych w kompoście.

Projekt POL-KOMP. Bioprodukt przyspieszający rozkład biodegradowalnych materiałów polimerowych w kompoście.

Projekt dofinansowanego przez NCBR, wartość dofinansowania 1 500 000 PLN, nr umowy: LIDER/48/0247/L-12/20/NCBR/2021 Celem projektu jest opracowanie bioproduktu przyspieszającego rozkład biodegradowalnych materiałów polimerowych w kompoście, jednocześnie poprawiając właściwości nawozowe kompostu. Pomysł na projekt zrodził się w trakcie realizacji pracy doktorskiej…