Dobrodziejstwo słońca

Dobrodziejstwo słońca

Rozmowa z dr hab. Pauliną Płochocką-Maude na temat projektu „Ekscytony, fonony i polarony w półprzewodnikowych perowskitach i ich pochodnych” Jak można dla przeciętnego Kowalskiego zdefiniować PÓŁPRZEWODNIKI PEROWSKITOWE? – Ogólnie pod pojęciem półprzewodników rozumiemy materiały, których przewodność czyli to jak dobrze…