Polsko-Afrykańskie oko

 Polsko-Afrykańskie oko

W obecnych czasach mamy do czynienia z ocieplającym się klimatem. Susze nie są nam obce, a kryzys związany z niedoborem wody skutkuje ogromnymi problemami. Susza jest zjawiskiem bardzo złożonym. To proces, na który składa się wiele zjawisk, takich jak: opady, temperatura oraz tempo parowania.

– Od wielu lat prowadzimy badania w tematyce zarówno zagrożeń suszy dla rolnictwa, jak i prognozowania plonów dla instytucji takiej jak np. GUS. Dążymy do rozróżnienia plonów na poszczególnie pola uprawne rolników. Inspiracją do realizacji projektu pt. „SAPOL4Crop – RPA – Polska – wspólny system monitorowania upraw i prognozy plonów” był rok 2018, kiedy nasz kraj nawiedziła susza – dodajmy, że ta sytuacja powtarza się coraz częściej. Zbliżaliśmy się wówczas do sytuacji klimatycznej, która panuje w Afryce – mówi prof. dr hab. Katarzyna Dąbrowska-Zielińska, kierownik Centrum Teledetekcji Instytutu Geodezji i Kartografii w Warszawie.

zy wpływ na wybór RPA miały właśnie warunki klimatyczne?

– Wiemy, że w Polsce jest prowadzonych wiele dyskusji na temat nawadniania pól rolniczych, dlatego bardzo ciekawym i uzasadnionym wydawało się pokazanie tych różnic w odniesieniu do warunków „afrykańskich” – dużo słońca, mało opadów, ale niektóre pola są nawadniane.

Czy RPA jest rolniczo rozwinięta?

– Oczywiście. Ma długą tradycję, więc klimatycznie sytuacja robi się bardzo podobna. Także zdjęcia satelitarne mogą być zastosowane w obu krajach.

W jak dużym stopniu na monitorowanie pozwalają satelity?

– Obliczone na podstawie danych satelitarnych wskaźniki roślinne oraz wilgotność gleby w czasie maksymalnego zapotrzebowania roślin na wodę będą zasilały modele prognozy plonów oraz zagrożeń dla upraw. Dane pozwolą na opracowanie Systemu Monitoringu Upraw dostarczającego informacji o kondycji roślin.

Zadaniem kolejnego projektu realizowanego przez prof. Katarzynę Dąbrowską – Zielińską – GrasSAT, jest z kolei zdefiniowanie dokładnej informacji o aktualnym stanie łąk na potrzeby rolników.

prof. dr hab. Katarzyna Dąbrowska-Zielińska, Sebastian Wach.