Innowacyjne opatrunki aktywne biologicznie

Innowacyjne opatrunki aktywne biologicznie

Wszechstronne spojrzenie na proces leczenia ran trudno gojących się otwiera nowe możliwości w medycynie regeneracyjnej. Grupa naukowców pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Beaty Kolesińskiej opracowuje nowe, wieloskładnikowe materiały opatrunkowe pozwalające na holistyczne zaopatrywanie trudno gojących się ran, w szczególności…
 Bezpieczeństwo wewnętrzne, kontrola jakości żywności oraz leków – szerokie możliwości zastosowania innowacyjnych kompozytowych podłoży do wzmocnionej powierzchniowo spektroskopii Ramana

Bezpieczeństwo wewnętrzne, kontrola jakości żywności oraz leków – szerokie możliwości zastosowania innowacyjnych kompozytowych podłoży do wzmocnionej powierzchniowo spektroskopii Ramana

Nie mogło być inaczej. To właśnie w Instytucie Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej powstaje produkt, który może znaleźć zastosowanie przy niwelowaniu zagrożeń terrorystycznych. Jednakże nowatorskie podłoża do wzmocnionej powierzchniowo spektroskopii Ramana posiadają znacznie szerszy potencjał aplikacyjny. Powierzchniowo wzmocniona spektroskopia Ramana (ang.…
 Właściwości materii – rola symetrii CPT w fizyce

Właściwości materii – rola symetrii CPT w fizyce

Kilka słów na temat symetrii w fizyce głosem dr. Eryka Czerwińskiego, reprezentującego Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Panie doktorze, jakie są cele projektu „Wyznaczenie asymetrii ładunkowej i badanie symetrii CPT w półleptonowych rozpadach mezonów K”. Dr E.C.: Celem…
 Mikroorganizmy wspomogą rozwój roślin

Mikroorganizmy wspomogą rozwój roślin

Naukowcy z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach poczynili milowy krok na drodze rozwoju zrównoważonych metod zagospodarowania toksycznych składowisk odpadów i skażonych gleb. Teraz przyszedł czas na podjęcie naglącego problemu przeciwdziałania skutkom suszy i rozwiązywania…
 Teraherce rozświetlą profilaktykę nowotworów skóry

Teraherce rozświetlą profilaktykę nowotworów skóry

Innowacyjne urządzenie wykorzystujące promieniowanie terahercowe, przeznaczone do wczesnego wykrywania zmian nowotworowych skóry  jest przedmiotem intensywnych prac naukowców z Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej. Badania mają na celu wprowadzenie optyki dyfrakcyjnej do urządzeń działających w zakresie fal terahercowych. Specjalnie zaprojektowane struktury dyfrakcyjne…
 Nowe możliwości wykorzystania popiołów lotnych

Nowe możliwości wykorzystania popiołów lotnych

Konsorcjum FUNash opracowuje serię materiałów funkcjonalizowanych do zastosowań w budownictwie (cementy specjalne i biocementy), rolnictwie (nawozy, bionawozy i bioinhibitory) oraz inżynierii środowiska (sorbenty i biopreparaty do remediacji zanieczyszczonych wód, gleb i gazów). W tym celu uczeni wykorzystają popioły lotne –…
 W drodze do skuteczniejszego leczenia infekcji wirusowych

W drodze do skuteczniejszego leczenia infekcji wirusowych

Naukowcy z Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk pod kierownictwem dr Remigiusza Worch pracują nad poznaniem molekularnych mechanizmów zakażeń wirusowych zachodzących na etapie wnikania wirusów otoczkowych do komórek. Celem prowadzonych badań jest określenie struktury molekularnej, aktywności błonowej oraz oddziaływań białek fuzyjnych…