Węgiel z biomasy źródłem energii

 Węgiel z biomasy źródłem energii

Zapotrzebowanie energetyczne rynku zmusza do poszukiwania rozwiązań technologicznych oferujących wyższą gęstość energii. Powszechnie stosowane ogniwa litowo-jonowe osiągnęły już swój limit, jeśli chodzi o uzyskiwaną pojemność i gęstość energii. Jednym z obiecujących i przyszłościowych jest ogniwo litowo-siarkowe.

– Ogniwa litowo-jonowe są powszechnie stosowane do zasilania urządzeń elektronicznych takich jak laptopy, telefony, ale także samochody elektryczne. Jednakże dalszy rozwój tych ogniw nie doprowadzi do zwiększenia gęstości energii.  Poszukiwane są technologie, które umożliwiłyby uzyskanie większej energii, a to przełoży się na dłuższy czas działania danego urządzenia zasilanego baterią, czy np. większą ilość kilometrów przejechanych przez samochód elektryczny. Ogniwa litowo-siarkowe to zupełnie inna technologia. Znajduje się w nich metaliczny lit oraz siarka, która jest dostępna, tania i nietoksyczna. Konfiguracja siarki z metalicznym litem daje dużą teoretyczną gęstość energii. Porównując ogniwa jest to pięć razy więcej, niż w przypadku ogniw Li-ion, mówi dr Paulina Półrolniczak.

Głównym zadaniem projektu jest otrzymanie porowatych materiałów węglowych o rozwiniętej powierzchni właściwej i ich zastosowanie jako dodatku do katody siarkowej.

Głównym problemem ogniw litowo-siarkowych jest brak stabilności cyklicznej. Jednym ze sposobów poprawy tego parametru jest zastosowanie porowatego węgla w katodzie siarkowej. W moim projekcie skupiłam się na wytworzeniu węgla z materiałów odpadowych, takich jak skóry owoców, butelki PET, czy trociny. Okazało się, że węgiel uzyskany z biomasy, znacząco poprawia cykliczność ogniw Li-S. Zainteresowanie środowiska naukowego ogniwami litowo-siarkowymi stale rośnie i jest duża szansa, że ogniwa te zdominują w niedalekiej przyszłości rynek chemicznych źródeł prądu, kończy dr Półrolniczak.