Samorząd przyszłości – Invest Area

Samorząd przyszłości – Invest Area

To jedna z kilkunastu konferencji branżowych, które odbywać się będą w ramach 8. Forum Inteligentnego Rozwoju Uniejów 2023. Przedstawiciele JST zaprezentują swoją wizję zarządzania innowacyjnym województwem/miastem/gminą czy powiatem, oraz doświadczenia płynące z podejmowania działań innowacyjnych i infrastrukturalnych przedsięwzięć, wpływających na…