LAUREACI PNIR 2020: Badania, uczelnie i jednostki naukowe przyszłości

 LAUREACI PNIR 2020: Badania, uczelnie i jednostki naukowe przyszłości

Przedstawiamy Laureatów 5. Edycji Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju – osoby i organizacje wdrażające przyszłościowe metody organizacji, oparte na zasobach cyfrowych, a także inicjatywy promujące pomysły opracowania koncepcji nowatorskich kierunków studiów.

Laureaci w kategorii „Instytut przyszłości”:

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie za realizację projektu pt.: „Digital Brain – cyfrowe zasoby Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie”oraz za działalność na rzecz rozwoju nowych metod leczenia i rehabilitacji zaburzeń psychicznych i neurologicznych

Laureaci w kategorii „Studia przyszłości”

Prof. Aleksandra Kuzior (Politechnika Śląska – Wydział Organizacji i Zarządzania) oraz prof. Aleksy Kwiliński (London Academy Science and Business) za pomysł i opracowanie koncepcji nowego kierunku studiów „Cognitive technologies”. Przygotowany na bazie koncepcji projekt uzyskał dofinansowanie z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) w ramach programu KATAMARAN

Laureaci w kategorii „Badania przyszłości”

Uniwersytet Opolski za stworzenie nowej infrastruktury badawczo-rozwojowej, w tym budowę nowych laboratoriów, przebudowę istniejących oraz wyposażenie obiektów w stanowiska i aparaturę naukowo-badawczą w ramach projektu pt.: „Międzynarodowe Centrum Badawczo – Rozwojowe Uniwersytetu Opolskiego na Rzecz Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego – Rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie”

Politechnika Gdańska za realizację projektu pt.: „Rozwój technologii otrzymywania eteru dimetylowego pod kątem zagospodarowania małych złóż węglowodorów”

Politechnika Łódzka za działania podjęte w ramach realizacji projektów pt.: „Funkcjonalne kompozyty hybrydowe o projektowanych właściwościach”, „Systemy hybrydowe do konwersji energii słonecznej” oraz „Urządzenie do bezinwazyjnego monitorowania i diagnozowania czynnościowych zaburzeń dolnych dróg moczowych”

Laureaci w kategorii „Uczelnia przyszłości”:

Uniwersytet Wrocławski za realizację projektu pt.: „Leopoldina online – platforma integracji i udostępniania elektronicznych zasobów Uniwersytetu Wrocławskiego dla nauki, edukacji i popularyzacji wiedzy”

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie za działania podjęte w ramach projektów pt.:„Multidyscyplinarne Centrum Badawczego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie”, „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę – projekt zintegrowany. Dzielnica Bielany m.st. Warszawa” a także „Profesjonalizacja usług asystenckich i opiekuńczych dla osób niesamodzielnych – nowe standardy kształcenia i opieki”