Indywidualność kluczem do zrozumienia życia

Indywidualność kluczem do zrozumienia życia

W obrębie każdego gatunku i populacji występuje zróżnicowanie między zachowaniem poszczególnych osobników, a konsekwencje tego są widoczne na różnych poziomach. To osobniki, wchodząc w interakcje z innymi, tak naprawdę nadają kształt rzeczywistości biologicznej. Dr Barbara Pietrzak z Zakładu Hydrobiologii Uniwersytetu…
 Polimerowe ściany w wykopach

Polimerowe ściany w wykopach

Firma S. i A. Pietrucha sp. z o.o.  wraz z  Politechniką Łódzką i Łukasiewicz – Instytutem Włókiennictwa w Łodzi tworzą nowatorskie grodzice do zastosowań w inżynierii lądowej i wodnej. Będą to ściany z hybrydowego kompozytu powstałego z połączenia tworzyw sztucznych…
 System „GPS”, a wielokomórkowy organizm

System „GPS”, a wielokomórkowy organizm

Prowadzenie badań, w których najważniejsze jest zrozumienie jak przetwarzana jest informacja w układach biologicznych może wydawać się bardzo skomplikowane, ale przecież proces rozwoju organizmu wielokomórkowego jest powtarzalny. Czy to zatem skłania do głębszego pochylenia się nad tą działalnością badawczą? –…