Polimerowe ściany w wykopach

 Polimerowe ściany w wykopach
Firma S. i A. Pietrucha sp. z o.o.  wraz z  Politechniką Łódzką i Łukasiewicz – Instytutem Włókiennictwa w Łodzi tworzą nowatorskie grodzice do zastosowań w inżynierii lądowej i wodnej. Będą to ściany z hybrydowego kompozytu powstałego z połączenia tworzyw sztucznych i bazaltowego wzmocnienia. Ściany posłużą do budowy konstrukcji oporowych oraz obudowy głębokich wykopów. Obecnie do budowy ścian oporowych przekraczających wysokość 2 metrów powszechnie stosowane są lekkie grodzice stalowe. Wypracowane rozwiązane technologiczne przez Politechnikę Łódzką – Lidera Projektu, Łukasiewicz – Instytut Włókiennictwa i Spółkę S. i A. Pietrucha, wyróżniać się będzie podwyższoną  wytrzymałością i możliwością monitorowania obciążeń konstrukcji, jakim poddane będą ściany przy użyciu wbudowanych światłowodów. Innowacyjna metoda pomiaru naprężeń generowanych w grodzicach czyni nowe wyroby rodzajem produktu inteligentnego. Zwiększy się także możliwa do wykonania wysokość estetycznych ścian oporowych do 3 metrów ponad grunt. Nowy produkt znajdzie zastosowanie m. in. w realizacji inwestycji tj. obudowy kanałów i zbiorników retencyjnych, ścian oporowych, czy podwyższenia korony wałów przeciwpowodziowych i szeroko rozumianych inwestycjach infrastrukturalnych. Warto wspomnieć, że projekt wpisuje się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje nr 8 obecnej perspektywy unijnej: Wielofunkcyjne Materiały i Kompozyty o Zaawansowanych Właściwościach. – Zastosowana technologia lekkich hybrydowych kompozytów w osnowie polimerowej, wzmacnianych strukturami włóknistymi pozwala osiągnąć wytrzymałość zwiększoną w porównaniu do standardowych grodzic z PVC .  – opisuje kierownik projektu prof. dr hab. inż. Dariusz Bieliński. Wzmocnienie ułatwia również  montaż grodzic – dodaje. Po stronie  Politechniki projekt składa się z dwóch części: poprawiania właściwości wytrzymałościowych  i umożliwiania monitorowania stanu technicznego w bieżącym użytkowaniu. Instytut Włókiennictwa opracowuje i dostarcza specjalne na potrzeby projektu struktury włókniste, natomiast partner przemysłowy – S. i A. Pietrucha sp. z o.o., zajmuje się opracowaniem i wdrożeniem technologii współwytłaczania PVC wzmacnianymi strukturami włóknistymi   i  wdrożeniem rozwiązania na rynek w ramach swojej oferty.