Regionalne Forum Innowacji
28 września 2021 r.

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. we współpracy z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Centrum Inteligentnego Rozwoju ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w siódmej edycji Regionalnego Forum Innowacji, które odbędzie się 28 września br. w Copernicus Toruń Hotel w ramach Forum Inteligentnego Rozwoju.

Wydarzenie jest organizowane w ramach Europejskiego Tygodnia Małych i Średnich Przedsiębiorstw, którego obchody w Kujawsko-Pomorskiem po raz 13. przygotowuje Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ODKRYCIA ZMIENIAJĄ ŚWIAT DLA NAS – DAJMY IM SZANSĘ!

Forum Inteligentnego Rozwoju – 26-29 września 2021 r. to wydarzenie naukowo-technologiczne, poświęcone upowszechnianiu nowatorskich badań naukowych i innowacyjnych technologii, które mają dużą szansę na sukces rynkowy i polepszenie standardu i bezpieczeństwa naszego życia już teraz lub w ciągu najbliższych lat. Wydarzenie służy nawiązywaniu trwałych relacji między przedsiębiorcami-wizjonerami, wybitnymi polskimi naukowcami ukierunkowanymi w swym działaniu na współpracę z biznesem, inwestorami oraz samorządowcami stwarzającymi atrakcyjne warunki do lokowania biznesu w swoich regionach.

INNOWACJE WOKÓŁ REGIONALNYCH INTELIGENTYCH SPECJALIZACJI

Jak zawsze głównym celem Regionalnego Forum Innowacji jest promocja Inteligentnych Specjalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego, nowoczesnych trendów gospodarczych oraz przekazanie jak największej ilości praktycznej wiedzy na temat błyskawicznie rozwijających się nowoczesnych technologii, i ich wpływu na przedsiębiorców i cały region.

Dyskusje oraz prelekcje specjalistów – przedstawicieli sektora publicznego, naukowego oraz innowacyjnych firm technologicznych, zgrupowane będą wokół sześciu bloków tematycznych (szczegółowy program poniżej):

  • Zdrowie na telefon – cyfrowa transformacja w obszarze medycyny – DEBATA
  • Innowacje w przemyśle spożywczym – kogo na to stać? – DEBATA
  • Nowe modele biznesowe w gospodarce obiegu zamkniętego – SESJE PRELEKCYJNA
  • TRANSFORMACJA CYFROWA GOSPODARKI – CYBERBEZPIECZEŃSTWO – DEBATA
  • Inteligentne rozwiązania technologiczne w przemyśle – Internet Rzeczy (IoT) – DEBATA
  • Europejskie Huby Innowacji Cyfrowych – DEBATA

W ramach pierwszego bloku tematycznego, odbędzie się INAUGURACJA Regionalnego Forum Innowacji.

OD MEDYCYNY PO HUBY INNOWACJI CYFROWYCH

Pandemia COVID-19 wywróciła branżę ochrony zdrowia i sektora life science do góry nogami i spowodowała, iż segment farmaceutyczny, biotechnologiczny oraz technologii medycznych stanął przed naporem zupełnie nowych wyzwań. Podczas pierwszej debaty: „Zdrowie na telefon – cyfrowa transformacja w obszarze medycyny” nasi eksperci przedyskutują dobre praktyki w dziedzinie transformacji cyfrowej w medycynie, innowacyjnych wdrożeń a także rozwiązań telemedycznych mających wpływ na ochronę zdrowia. Podczas tego spotkania usłyszymy także o projekcie strategicznego dokumentu, który określa główne wyzwania oraz kierunki zmian w systemie ochrony zdrowia w Polsce w najbliższych latach.

W ramach drugiego panelu dyskusyjnego: „Innowacje w przemyśle spożywczym – kogo na to stać?” zaproszeni goście pokażą jak w obliczu pojawiających się wyzwań zmienia się przemysł spożywczy, który musi stawać się bardziej innowacyjny by konkurować na otwartym, globalnym rynku. Podamy przykłady firm, które odnoszą sukces, nie zawsze dysponując wystarczającym kapitałem inwestycyjnym. Podejmiemy się próby odpowiedzi na pytanie czy innowacje dotyczą tylko stabilnych, ugruntowanych biznesów i dużych przedsiębiorstw. Porozmawiamy o możliwościach finansowania inwestycji oraz realizacji takich projektów przy wsparciu krajowych programów B+R, dofinansowanych ze środków unijnych.

W ramach sesji prelekcyjnych: „Nowe modele biznesowe w gospodarce obiegu zamkniętego” zaproszeni eksperci zademonstrują m.in. możliwości tworzenia zamkniętych pętli procesów biznesowych, gdzie nowopowstałe odpady są używane jako surowce w innych etapach produkcyjnych. Ponadto, przedstawimy możliwości pozyskania finansowania działań z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego oraz podamy case study firmy, która z powodzeniem wdrożyła tego typu cyrkularny model biznesowy (gospodarka o obiegu zamkniętym – GOZ).

Trzy ostatnie bloki paneli dyskusyjnych: „Transformacja cyfrowa gospodarki – cyberbezpieczeństwo”, „Inteligentne rozwiązania technologiczne w przemyśle – Internet Rzeczy ), „Europejskie Huby Innowacji Cyfrowych” to odpowiedź na galopującą rewolucję cyfrową, która w czasach post-COVID’owych nadal wyznacza trendy w nauce i biznesie. Ogromnego znaczenia nabierają tematy związane z obszarem cyberbezpieczeństwa i technologii IoT. Podczas spotkania pokażemy także czym są Huby Innowacji Cyfrowych, jak duże znaczenie zyskują i jakiego wsparcia udzielają małym i średnim firmom.

Ostatnim punktem programu RFI jest GALA WRĘCZENIA NAGRÓD w XIII edycji Konkursu Liderów Innowacji Pomorza i Kujaw (sesja zamknięta).

Do udziału w trwającym konkursie zapraszamy mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa z regionu oraz przedsiębiorstwa akademickie jak również jednostki naukowe i zespoły badawcze, które mogą poszczycić się sukcesami w opracowaniu i/lub wdrażaniu innowacji w zakresie produktowym, serwisowym, technologicznym. Oprócz tytułu Lidera Innowacji Pomorza i Kujaw do zdobycia również certyfikat “Innowacyjnej Marki Regionu InnoMaRe. Made In Kujawsko-Pomorskie” – dla projektów szczególnie wyróżniających się w skali regionu oraz nagroda JM Rektora UMK dla najlepszego innowacyjnego zespołu badawczego „Innowator UMK”. Zgłoszenia będą przyjmowane do 27 sierpnia br.

Otrzymaliśmy również walidację wydarzenia jako inicjatywy Komisji Europejskiej, tj. Europejskiego Tygodnia MŚP

ET MŚP 2

Regionalne Forum Innowacji odbędzie się 28 września br. w Copernicus Toruń Hotel, przy ul. Bulwar Filadelfijski 11.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Aby wziąć udział w wydarzeniu należy wypełnić forularz zgłoszeniowy dostępny na stronie poniżej.

Rejestracji na Regionalne Forum Innowacji należy dokonać do dnia 23 września 2021 r.

Rejestracja Zarejestruj się na 7 edycję Regionalnego Forum Innowacji

Prelegenci Prelegenci Regionalnego Forum Innowacji

Jan Pachocki

Prezes Zarządu Fundacji, Telemedyczna Grupa Robocza

Aleksandra Szymanowska

Wiceprezes Zarządu, Grupa Producentów Owoców GALSTER sp. z o.o.

Artur Olesch

Redaktor naczelny czasopisma OSOZ Polska oraz magazynu ICT&Health International

Grzegorz Kozieja

Dyrektor, Biuro Analiz Sektora Food and Agri - Międzynarodowy Hub

Andrzej Osuch

Dyrektor ds. Transformacji Biznesowej, Grupa LUX MED

dr n. med. Wanda Korzycka-Wilińska

Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im dr. Jana Biziela

Grzegorz Brodziak

Dyrektor zarządzający, Goodvalley Polska

Łukasz Ozimek

Dyrektor Operacyjny, EXEA Sp. z o.o.

dr inż. Agata Bieńczak

Kierownik Zakładu Techniki i Technologii Spożywczej Sieć Badawcza Łukasiewicz, Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych

dr hab. inż. Tomasz Tarczewski, prof. UMK

Kierownik Katedry Automatyki i Systemów Pomiarowych Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Grzegorz Koprowski

Prezes, BIONIK SYSTEMS Sp. z o.o.

Piotr Wojciechowski

Dyrektor Zarządzający, Bydgoski Klaster Przemysłowy

dr Anna Pająk

Koordynator Zespołu ds. Krajowej Sieci EDIH, Platforma Przemysłu Przyszłości

Michał Korolko

Prezes Zarządu, Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Hubert Balicki

Key Account Manager, Würth Industrie Service

dr hab. inż. Michał Choraś, prof UTP

Kierownik Zakładu Systemów Teleinformatycznych Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki, Politechnika Bydgoska im. J.J. Śniadeckich

Ryszard Rumiński

Dyrektor Działu Wdrażania Technologii Cyberbezpieczeństwa, Exon Computer Systems

Szymon Zdrojewski

SPE Global Solutions

Łukasz Sosnowski

Prezes, Fundacja ProKarton

Marek Ostafil

Co-Founder, Smart Secure Networks Sp. z o.o.

Dr Magdalena Głogowska

Krajowy Punkt Kontaktowy PR Horyzont Europa Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Jarosław Boryń

Prezes Zarządu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o.

Forum Inteligentnego Rozwoju Unikalny kongres przyszłości

Forum jest realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

FORUM INTELIGENTNEGO ROZWOJU 2024

Centrum Inteligentnego Rozwoju

ul. Fabryczna 43
43-110 Tychy
tel.: +48 32 307 22 42
e-mail: biuro@ircentrum.pl