speaker-photo

Jan Pachocki

Prezes Zarządu Fundacji, Telemedyczna Grupa Robocza

Specjalizuje się w doradztwie prawnym dla firm farmaceutycznych, aptek oraz podmiotów wykonujących działalność leczniczą, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień informatyzacji służby zdrowia, w tym również przetwarzania danych medycznych. W zakresie prawa medycznego doradza w kwestiach związanych z systemem ochrony zdrowia, włączając w to finansowanie świadczeń zdrowotnych, tworzenie i restrukturyzację podmiotów leczniczych, telemedycynę oraz inne zagadnienia w zakresie innowacji. Jeden z inicjatorów oraz Prezes Zarządu Fundacji Telemedyczna Grupa Robocza, organizacji branżowej zrzeszającej czołowe podmioty związane z telemedycyną oraz e-zdrowiem. Na bieżąco współpracuje z czołowymi organizacjami, takimi jak Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, czy Naczelna Rada Lekarska. Ma również doświadczenie w międzynarodowych wystąpieniach: uczestniczył w 2019 roku w zjeździe Europejskiej Rady Mózgu jako ekspert Polskiej Rady Mózgu i prezentował raport dotyczący zmian systemowych w opiece nad pacjentami dotkniętymi chorobami mózgu.