speaker-photo

Grzegorz Brodziak

Dyrektor zarządzający, Goodvalley Polska

Z Goodvalley związany jest od 1994 roku, współtworzył fundamenty przedsiębiorstwa od początku jego działalności. Ukończył filologię skandynawską na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, jak również studia z zakresu Organizacji i Zarządzania współorganizowane przez Akademię im. Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Politechnikę Koszalińską. Jest ekspertem w dziedzinach zarządzania strategicznego, polityki oraz prawa w obszarze rolnictwa, a także kwestii związanych z energią odnawialną i neutralnością klimatyczną. Swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystuje również pełniąc funkcję wiceprezesa Krajowego Związku Pracodawców-Producentów Trzody Chlewnej Polpig oraz funkcję członka zarządu Krajowej Federacji Związków Pracodawców, Dzierżawców i Właścicieli Rolnych. Jest członkiem Pomorskiej Rady Rolniczej przy Marszałku Wojew. Pomorskiego oraz członkiem Rady Społecznej przy OT KOWR Pruszczu Gd. Członek Towarzystwa Ekonomistów Polskich w Warszawie.