speaker-photo

Dr Magdalena Głogowska

Krajowy Punkt Kontaktowy PR Horyzont Europa Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na kierunku Politologia, specjalizacja – samorząd terytorialny, a także ukończyła podyplomowe studia „Zarządzanie Środowiskiem" na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach oraz Podyplomowe Studium Public Relations na Uniwersytecie Warszawskim. W 2016 r. uzyskała tytuł doktora nauk społecznych w dziedzinie socjologii środowiska. Od grudnia 2015 r. pełniła funkcję eksperta - koordynatora w obszarze klimatu i środowiska w Krajowym Punkcie Kontaktowym Programów Badawczych UE (KPK PB UE) przy Instytucie Podstawowych Problemów Techniki – PAN, a następnie kierowała pracami Biura Urban&Bio w KPK PB UE. Jest również członkinią komitetów programowych dla Programu Horyzont 2020 oraz Horyzont Europa – reprezentuje kraj na spotkaniach komitetu z Komisją Europejską wnosząc wkład w uzgadnianie zakresu i warunków programów pracy. Obecnie w NCBR kontynuuje prace w Krajowym Punkcie Kontaktowym do programu Horyzont Europa. Magdalena Głogowska brała udział w realizacji wielu projektów badawczo-rozwojowych finansowanych ze środków krajowych oraz Unii Europejskiej.