speaker-photo

Michał Korolko

Prezes Zarządu, Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Prezes Zarządu Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Europa Kujaw i Pomorza, absolwent studiów z filologii angielskiej, administracji i prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, a także studiów podyplomowych w Centrum Studiów Europejskich im. Jeana Monneta. W latach 1999–2005 kierował biurem współpracy i integracji w Urzędzie Miejskim w Toruniu, następnie był w tym urzędzie wiceszefem wydziału rozwoju i projektów europejskich. Pełnił funkcję przedstawiciela województwa zachodniopomorskiego przy Unii Europejskiej. W unijnej perspektywie finansowej 2007 – 2013 koordynował pracę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Od 2006-2014 roku pełnił funkcję dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej w toruńskim Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Następnie stanął na czele Departamentu Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej UMWK-P. Od czerwca 2016 roku współpracuje z Komisją Europejską jako ekspert funkcjonującego w Brukseli Panelu Interesariuszy Biogospodarki.