speaker-photo

dr hab. inż. Michał Choraś, prof UTP

Kierownik Zakładu Systemów Teleinformatycznych Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki, Politechnika Bydgoska im. J.J. Śniadeckich

Pracuje na stanowisku profesora uczelni na Wydziale Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki na UTP w Bydgoszczy, gdzie kieruje grupą badawczą PATRAS. Jest autorem ponad 270 artykułów w tematyce sztucznej inteligencji, rozpoznawania wzorców, uczenia maszynowego najczęściej stosowanych w systemach dla bezpieczeństwa.