speaker-photo

Łukasz Sosnowski

Prezes, Fundacja ProKarton

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Montesquieu w Bordeaux. Od 2019 r. konsultant ds. gospodarki o obiegu zamkniętym, doradza administracji, organizacjom pozarządowym oraz przedsiębiorcom. Założyciel firmy doradczej GOZ WORLD. Od 2020 r. Prezes Fundacji ProKarton zajmującej się edukacją ekologiczną i gospodarką odpadami opakowaniowymi. W latach 2009-19 związany z administracją rządową, koordynator opracowania polskiej Mapy drogowej gospodarki o obiegu zamkniętym, prelegent na krajowych i międzynarodowych konferencjach dot. GOZ np. Envicon, SOSEXPO, Retail challenge.