speaker-photo

Marek Ostafil

Co-Founder, Smart Secure Networks Sp. z o.o.

Przedsiębiorca, menadżer, doradca i wykładowca. Współzałożyciel firmy Cyberus Labs, dostarczającej globalne rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa dla sytemów IT i IoT. Pomysłodawca Polskiego Klastra IoT &  AI – SINOTAIC, integratora rynku IoT w Polsce. Członek Grup Roboczych ds. cyberbezpieczeństwa przemysłu przy KPRM.

Ekspert w zakresie cyberbezpieczeństwa Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, Instytutu Kościuszki. Prowadzi zajęcia z cyberbezpieczeństwa systemów IoT na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, oraz w Katedrze Telekomunikacji AGH w Krakowie. Współtwórca koncepcji systemów cyberbezpieczeństwa dla systemów IoT, sieci przemysłowych i systemów NewSpace.

Prezentacje moich tematów na Forum Inteligentnego Rozwoju