speaker-photo

dr hab. inż. Tomasz Tarczewski, prof. UMK

Kierownik Katedry Automatyki i Systemów Pomiarowych Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Absolwent kierunku Automatyka i Robotyka na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej. W roku 2010 uzyskał z wyróżnieniem tytuł doktora nauk technicznych w dyscyplinie Automatyka i Robotyka na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 2019 roku na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej.
Jest współautorem ponad 70 prac naukowych opublikowanych w recenzowanych czasopismach naukowych i zaprezententowanych na prestiżowych konferencjach.

Prace badawcze prof. Tomasza Tarczewskiego koncentrują się wokół sterowania napędami elektrycznymi i robotami mobilnymi z wykorzystaniem nowoczesnej teorii sterowania oraz metod sztucznej inteligencji. Współpracuje naukowo z czołowymi uczelniami technicznymi w Polsce (m.in. z Politechniką Warszawską i Politechniką Wrocławską) oraz z Instytutem Elektrycznym "Nikola Tesla" w Belgradzie. Od 2020 roku jest członkiem stowarzyszonym Sekcji Energoelektroniki i Napędu Elektrycznego Komitetu Elektrotechniki PAN.

Tomasz Tarczewski jest od 2009 roku zatrudniony na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK w Toruniu, aktualnie na stanowisku profesora uniwersytetu. Od 2019 roku jest dyrektorem Instytutu Nauk Technicznych UMK. W ramach projektu: Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza kieruje wyłaniającym się polem badawczym automatyka i systemy sterujące.