speaker-photo

Dr inż. Edyta Bauer

Uniwersytet Rolniczy im Hugona Kołłątaja w Krakowie

Absolwentka Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt, Uniwersytety Rolniczego w Krakowie (studia I, II i III) stopnia.

Otrzymane nagrody:

Wyróżnienie za wygłoszony referat w kat. Nauk Biologicznych (Kraków, 2014),

I nagroda za wygłoszony referat w kat. Produkcja  Zwierzęca (Bydgoszcz, 2014),

II miejsce za wygłoszony referat w kat. Produkcja Zwierzęca (Bydgoszcz, 2015),

Nagroda Dziekana za innowacyjny temat badań, w kat. Produkcja Zwierzęca (Bydgoszcz, 2015)

Kierownik projektów badawczych:

„Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do wczesnego diagnozowania krów i obór zagrożonych ketozą” (NCB),

„PocketLAB – Innowacyjna metoda do wczesnego wykrywania subklinicznych stanów chorobowych bydła mlecznego”(NCBiR).

 

Uzyskała nominację do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020,

w kategorii: Naukowiec Przyszłości

Prezentacje moich tematów na poprzednich edycjach
11.10-13.30 28 września 2021 r

Scena otwarta: Naukowcy przyszłości - preludium innowacji

Blok tematyczny poświęcony „badaniom przyszłości”, które mają szansę wpłynąć na poprawę standardu życia
i rozwój gospodarki. Na trzech scenach – „Life Science”, „Tech Science” oraz „Social and Natural Science” – naukowcy zaprezentują wyniki swoich badań pod kątem ewentualnego wykorzystania ich w praktyce gospodarczej.