Scena otwarta: Naukowcy przyszłości - preludium innowacji

11.10-13.30 28 września 2021 r

Blok tematyczny poświęcony „badaniom przyszłości”, które mają szansę wpłynąć na poprawę standardu życia
i rozwój gospodarki. Na trzech scenach – „Life Science”, „Tech Science” oraz „Social and Natural Science” – naukowcy zaprezentują wyniki swoich badań pod kątem ewentualnego wykorzystania ich w praktyce gospodarczej.

Life Science

Udział wzięli:
Dr hab. Robert Bialik, prof. IBB PAN, Instytut Biochemii i Biofizyki, Polska Akademia Nauk
Dr inż. Paweł Konieczka, Instytut Fizjologii i Żywienia, Polska Akademia Nauk
Dr Anna Michalska-Ciechanowska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Mgr Radosław Gurdak, Instytut Geodezji i Kartografii
Dr inż. Edyta Bauer, Uniwersytet Rolniczy im Hugona Kołłątaja w Krakowie
Dr Wioletta Rozpędek-Kamińska, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Dr hab. Agnieszka Gunia-Krzyżak, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum
Dr inż. Anna Zawistowska-Deniziak, Instytut Parazytologii im. W. Stefańskiego, Polska Akademia Nauk
Prof. dr hab. Cezary Kowalewski, Uniwersytet Medyczny w Warszawie
Dr Katarzyna Malarz, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Dr hab. Magdalena Popowska, prof. UW, Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Danuta Kruk, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dr hab. Tomasz Jagielski, Uniwersytet Warszawski