speaker-photo

Dr hab. Małgorzata Rosalska, prof. UAM

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab., pedagog, doradca zawodowy, profesor w Zakładzie Kształcenia Ustawicznego i Doradztwa Zawodowego na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w problematyce doradztwa edukacyjno-zawodowego, polityki rynku pracy, edukacji dorosłych i polityki oświatowej.

Realizuje projekty badawcze i szkoleniowe dla instytucji edukacyjnych, organizacji pozarządowych oraz instytucji rynku pracy. Współautorka programów doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów szkół kształcących w zawodach oraz licznych publikacji z zakresu doradztwa zawodowego i polityki oświatowej.