speaker-photo

Damian Orzeł, Kierownik Zespołu ds. szkolnictwa zawodowego

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Doradca zawodowy, ekspert w dziedzinie edukacji z doświadczeniem w pracy nauczyciela wiedzy o społeczeństwie, etyki, filozofii. Od lat związany ze szkolnictwem i rynkiem pracy. Kierownik zespołu ds. szkolnictwa zawodowego w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, gdzie aktywnie wspiera przedsiębiorców w pozyskiwaniu kadr poprzez łączenie ich ze światem edukacji i nauki. Trener biznesu oraz umiejętności interpersonalnych.

Prowadzi kursy i szkolenia dla uczniów, nauczycieli, doradców zawodowych, osób bezrobotnych m.in. w Centrum Rozwoju Talentów w Gdańsku. Współautor Przystanku Praca - Sopockiego Modelu Doradztwa Zawodowego. Uczestniczy w pracach zespołu monitorującego „Kształtowanie sieci szkół zawodowych w regionie” oraz zespołu ds. rynku pracy Pomorskiej Rady Oświatowej przy Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku. Obecnie jest w trakcie certyfikacji z coachingu.