speaker-photo

Damian Orzeł, Kierownik Zespołu ds. szkolnictwa zawodowego

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Doradca zawodowy, ekspert w dziedzinie edukacji z doświadczeniem w pracy nauczyciela wiedzy o społeczeństwie, etyki, filozofii. Od lat związany ze szkolnictwem i rynkiem pracy. Kierownik zespołu ds. szkolnictwa zawodowego w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, gdzie aktywnie wspiera przedsiębiorców w pozyskiwaniu kadr poprzez łączenie ich ze światem edukacji i nauki. Trener biznesu oraz umiejętności interpersonalnych.

Prowadzi kursy i szkolenia dla uczniów, nauczycieli, doradców zawodowych, osób bezrobotnych m.in. w Centrum Rozwoju Talentów w Gdańsku. Współautor Przystanku Praca - Sopockiego Modelu Doradztwa Zawodowego. Uczestniczy w pracach zespołu monitorującego „Kształtowanie sieci szkół zawodowych w regionie” oraz zespołu ds. rynku pracy Pomorskiej Rady Oświatowej przy Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku. Obecnie jest w trakcie certyfikacji z coachingu.

Prezentacje moich tematów na poprzednich edycjach
13.50-14.50 28 września 2021 r

Instytut Badań Edukacyjnych – Inteligentny biznes potrzebuje kadr i specjalistycznej wiedzy

W inteligentnej gospodarce, która opiera się na konkurencyjności i innowacyjności kluczowym aspektem stają się kompetencje i kwalifikacje kadry. Instytut Badań Edukacyjnych wspiera właśnie ich rozwój. Natomiast zaproszeni paneliści zaprezentują swoje osiągnięcia w tym obszarze. Firmy takie jak IBM, Orange przedstawią swoje najlepsze praktyki, zaś instytucje sektora publicznego tj. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości pokażą bogate doświadczenie oraz ambitne plany.