speaker-photo

Prof. dr hab. Grzegorz Przybylski

Instytut Genetyki Człowieka, Polska Akademia Nauk

Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Przybylski od 1990 r. pracuje w Instytucie Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Odbył staże naukowe w: Freie Universität i Humboldt Universität w Berlinie, University of Pennsylvania w Filadelfii, USA, University of Louisville w USA, Universität Greifswald, Niemcy i Jinan University w Guangzhou, Chiny. Bada uszkodzenia genomu komórek krwiotwórczych i ich skutki na poziomie transkryptomu i proteomu. Celem badań jest poznanie przyczyn rozwoju nowotworów z komórek T, a następnie opracowanie skutecznych metod ich diagnostyki i leczenia. Na jego dorobek naukowy składa się 65 publikacji w czasopismach zagranicznych, takich jak J. Exp. Med., Blood i Leukemia, które były cytowane ponad 2 300 razy. Był kierownikiem 10 projektów KBN, MNiSzW i NCN, i wykonawcą 8 projektów zagranicznych. Obecnie kieruje projektem NCN dotyczącym funkcji genu TMEM244 i NCBiR na współpracę z Chinami, dotyczącym efektu terapeutycznego wyłączenia genu BCL11B.